Tarieven 2021

Eenpersoonsbewind

Standaard maandtarief 1
Maandtarief problematische schulden2

Eenmalige aanvangswerkzaamheden3
Opmaken eindrekening en verantwoording4

1€ 119,69 inclusief btw
2€ 154,88 inclusief btw

3€ 676,39 inclusief btw
4€ 254,10 inclusief btw

Tweepersoonsbewind

Standaard maandtarief 5
Maandtarief problematische schulden6

Eenmalige aanvangswerkzaamheden7
Opmaken eindrekening en verantwoording8

5€ 143,59 inclusief btw
6€ 185,74 inclusief btw

7€ 810,70 inclusief btw
8€ 304,92 inclusief btw

Daarnaast zijn deze en een aantal bijzondere tarieven hier terug te vinden.

* Onder een tweepersoonsbewind wordt verstaan, twee personen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of twee personen die samenwonen en een economische eenheid vormen