Tarieven 2023

Eenpersoonsbewind

Standaard maandtarief 1
Maandtarief problematische schulden2

Eenmalige aanvangswerkzaamheden3
Opmaken eindrekening en verantwoording4

1€ 125,54 inclusief btw
2€ 162,44 inclusief btw

3€ 709,06 inclusief btw
4€ 266,20 inclusief btw

Tweepersoonsbewind

Standaard maandtarief 5
Maandtarief problematische schulden6

Eenmalige aanvangswerkzaamheden7
Opmaken eindrekening en verantwoording8

5€ 150,54 inclusief btw
6€ 194,81 inclusief btw

7€ 850,63 inclusief btw
8€ 319,44 inclusief btw

Daarnaast zijn deze en een aantal bijzondere tarieven hier terug te vinden.

* Onder een tweepersoonsbewind wordt verstaan, twee personen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of twee personen die samenwonen en een economische eenheid vormen.