Tarieven 2021

Eenpersoonsbewind

Standaard maandtarief                                                        € 119,69 inclusief BTW
Maandtarief problematische schulden                           € 154,88 inclusief BTW

Eenmalige aanvangswerkzaamheden                              € 676,39 inclusief BTW
Opmaken eindrekening en verantwoording                  € 254,10 inclusief BTW

Tweepersoonsbewind

Standaard maandtarief                                                          € 143,59 inclusief BTW
Maandtarief beide problematische schulden                 € 185,74 inclusief BTW

Eenmalige aanvangswerkzaamheden                                € 810,70 inclusief BTW
Opmaken eindrekening en verantwoording                    € 304,92 inclusief BTW


Daarnaast zijn deze en een aantal bijzondere tarieven hier terug te vinden.
 
 
* Onder een tweepersoonsbewind wordt verstaan, twee personen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of twee personen die samenwonen en een economische eenheid vormen.