Tarieven 2021

Eenpersoonsbewind

Standaard maandtarief
Maandtarief problematische schulden

Eenmalige aanvangswerkzaamheden
Opmaken eindrekening en verantwoording

€ 119,69 inclusief BTW
€ 154,88 inclusief BTW

€ 676,39 inclusief BTW
€ 254,10 inclusief BTW

Tweepersoonsbewind

Standaard maandtarief
Maandtarief problematische schulden

Eenmalige aanvangswerkzaamheden
Opmaken eindrekening en verantwoording

€ 143,59 inclusief BTW
€ 185,74 inclusief BTW

€ 810,70 inclusief BTW
€ 304,92 inclusief BTW

Daarnaast zijn deze en een aantal bijzondere tarieven hier terug te vinden.

* Onder een tweepersoonsbewind wordt verstaan, twee personen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of twee personen die samenwonen en een economische eenheid vormen