Wat is bewind?

Wat is bewind

Beschermingsbewind houdt in dat alle financiële zaken, dus alles wat met geld te maken heeft, worden geregeld door een bewindvoerder. Wanneer je een bewindvoerder hebt dan kan en mag je niet meer alles zelf beslissen waar het gaat om je geldzaken. De bewindvoerder heeft het laatste woord en als je toch zelf iets wilt regelen heb je vooraf toestemming nodig van de bewindvoerder. Dat kan om eenvoudige dingen gaan zoals het afsluiten van een telefoonabonnement of het verkopen van je fiets. Maar het gaat ook over moeilijke zaken zoals het kopen of verkopen van een huis, erfenissen en het doen van belastingaangifte. De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan degene die onder  bewind staat of aan de kantonrechter. 

Wanneer bewind

Er zijn twee redenen waarom je onder bewind kunt worden gesteld. Namelijk doordat je geestelijke en/of lichamelijke toestand het niet toelaat om je geldzaken zelf te regelen of door verkwisting en/of problematische schulden. Ik richt mij op de eerste groep, dus de mensen die het door hun geestelijke en/of lichamelijk toestand niet of niet goed genoeg kunnen. Dat wil niet zeggen dat mensen met schulden niet welkom zijn maar de schulden zijn dan niet de hoofdreden voor het bewind. Dat is de geestelijke of lichamelijke toestand. Dit kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld als iemand tijdelijk psychische problemen heeft maar ook langdurig bijvoorbeeld iemand met dementie.

De kosten

Er gelden voor beschermingsbewind vaste tarieven, die jaarlijks worden vastgesteld door de overheid. De tarieven kun je hier vinden.

Wanneer je onder bewind staat, betaal zelf de bewindvoeringskosten. Als je een laag inkomen (bijstandsniveau) hebt en geen of weinig vermogen, wordt hiervoor bijzondere bijstand aangevraagd bij de gemeente.